Particulieren

Voor particulieren fungeren wij vooral als “regelaannemer”; de aannemer die alle disciplines aanstuurt welke voor nieuwbouw, verbouw, onderhoud of restauratie vereist zijn.

Zakelijke markt

Voor de zakelijke markt treden wij als bouwbedrijf meestal op als hoofdaannemer of als gelijkwaardig partner in een bouwteam (samen met opdrachtgever en architect en/of bouwcoördinator).

Binnenkort iets verbouwen?

Neem nu contact op