Project Description

Planning

Van Gisteren bouw heeft een mooie opdracht; een grote verbouwing van de bestaande apotheek in het centrum van Doorwerth. Samen met opdrachtgever en architect (bouwteam) zijn we tot een bouwplan gekomen. Geen nieuwbouw, maar het bestaande pand verbouwen tot een nieuw pand met meer mogelijkheden en werkplekken. De huidige woon- en werkwensen worden dan aanzienlijk verbeterd. Belangrijk punt is dat de apotheek tijdens verbouwing open blijft voor diens klanten.  Daarom is er gekozen om een tijdelijke apotheek aan de achterkant van het pand te bouwen.

Voorbereiding

Na de planning de voorbereiding op de bouw. Zo wordt alles afgezet met hekken ivm veiligheid voor omstanders en wordt een verzamelplek ingericht voor al het bouwmateriaal. Er wordt goed gekeken naar de draagconstructies en zonodig wordt her en der met palen de boel gestut. Ook word er gewerkt met ankers om er voor te zorgen dat steigers en bevestigingsmaterialen goed en veilig blijft zitten.

Tijdelijk verhuizen van apotheek

Een belangrijke vereiste is dat de apotheek tijdens de verbouwing open blijft voor haar klanten.
We hebben daarom tijdelijk een apotheek aan de achterkant van het gebouw gemaakt.
Ondanks de tijdelijke aard, hebben wij er een aantrekkelijke ruimte van weten te maken met veel licht vanuit buiten.
Tevens een apothekerskast gemaakt en een distributieruimte.

Sloopwerkzaamheden

 

Het pand wordt grondig verbouwd, binnenmuren eruit om meer leef- en werkruimten te creeéren. de kelder wordt ook flink aangepakt. Door het blootleggen van de buitenzijde van de keldermuur en het plaatsen van nieuwe ramen en kozijnen wordt deze ruimte in de toekomst geholpen met daglicht.